Debugging
I S H - V A R | Vacancies in Azerbaijan
Enter a Keyword (Optional):

Select City:

Salary Range (AZN):
 
Maliyyə mütəxəssisi   Share       Go Back
Company / Baku Salary: Not Specified Posted: 30.10.2020 Deadline: 27.11.2020

1. Aylıq olaraq Mənfəət və Zərər hesabatının İFRS standartları əsasında hazırlanması və rəhbərliyə təqdim olunması.
2. Monitorinq zamanı əldə olunmuş dəlillərin təhlili və aydın və qərəzsiz surətdə şərh edilməsi
3. Bölmələr tərəfindən təqdim edilən hesabatların vaxtında göndərilməsini təmin olunması
4. Birbaşa rəhbər və Maliyyə Departamenti tərəfindən verilən digər tapşırıqların yerinə yetirilməsi

Bacarıqlar:
1.Büdcə planlaması
2.Gəlir təminatı
3.Korporativ maliyyə bilikləri
4.İFRS
5.Biznes təhlili

Excell bilikləri yüksək olan və Audit şirkətlərində qiymətləndirmə sahəsində çalışan namizədlərə üstünlük verilir.

Sorry! This vacancy has expired.

ISH-VAR.com | 2018 ©